Privacybeleid

Vernieuw op

Overzicht

Bij uShip zorgen we ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. We hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid")  opgesteld om u uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens beschermen, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook uw keuzes aangaande het gebruik van, toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op informatie over u die u persoonlijk identificeerbaar maakt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en die niet op andere wijze algemeen beschikbaar is. 

De privacygerelateerde praktijken van deze verklaring zijn van toepassing op onze diensten die beschikbaar zijn via de domeinen en subdomeinen van www.uShip.com (de "site") welke eigendom zijn en beheerd worden door uShip, Inc. ("uShip", "wij", "ons", "onze").

uShip, Inc. is de beheerder van uw persoonsgegevens en is als zodanig verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en vrijgeven van uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van dit Privacybeleid, tenzij anders gespecificeerd.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid, en stemt u uitdrukkelijk in met ons gebruik en onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u daar niet mee instemt, verzoeken we u onze site niet te gebruiken of te bezoeken.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van uShip.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment aan te passen. We vragen u dan ook om dit geregeld te raadplegen.

TRUSTe

Persoonsgegevens die we verzamelen

Normaal gesproken kunt u de site bekijken zonder dat u ons enige persoonsgegevens verstrekt. U hoeft geen account bij ons te hebben om gebruik te maken van bepaalde diensten van uShip, zoals het bekijken van het openbare profielen van uShip of openbare lijsten. Echter, terwijl u onze site bezoekt, kan uShip bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, over bijvoorbeeld de computer die u gebruikt of uw IP-adres.

Om de meeste functies van de site te kunnen gebruiken, moet u eerst het registratieformulier invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Tijdens het registratieproces vragen we u contactgegevens op te geven, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wees erop attent dat wanneer u ermee instemt ons persoonsgegevens te verstrekken, u niet meer anoniem bent voor ons.

Als u ervoor kiest om onze diensten te gebruiken, kunnen we vereisen dat u contact- en identiteitsgegevens, factureringsgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt, zoals op vele plaatsen op de site in de formulieren wordt vermeld. In bepaalde gevallen hebben we nog aanvullende financiële gegevens nodig. Waar mogelijk, geven we aan welke velden verplicht zijn en welke niet. U hebt altijd de mogelijkheid de informatie niet te verstrekken, door te beslissen een bepaalde dienst of functie niet te gebruiken.

Als u ervoor kiest een opdracht op de site te plaatsen, een aanbod te doen of een overeenkomst te sluiten, verzamelen we informatie over uw online activiteiten en surfgedrag. Ook verzamelen we de opmerkingen die andere gebruikers over u maken in het gedeelte voor feedback.

Daarnaast geeft uShip als onderdeel van het registratieproces de leden die zich als dienstverlener registreren de optie om bepaalde commerciële gegevens op te geven, zoals hun licentienummer, DOT-nummer, het MC- (Motor Carrier) nummer van de commerciële dienstverlener en/of andere officiële gegevens die zij willen verstrekken. Elk lid kiest zelf of hij of zij deze informatie wil verstrekken. uShip controleert deze informatie niet, maar geeft externe partners, SaferWatch en SaferWatch CertData (geleverd door Assure Assist), toegang tot deze informatie om uit FMCSA-bestanden en andere informatiebronnen relevante informatie te verkrijgen, zoals officiële gegevens, verzekeringsdekking en andere zakelijke informatie.

Alleen dienstverleners die dergelijke commerciële, identificeerbare informatie verstrekken op de site van uShip kunnen officieel 'SaferWatch Monitored' worden; dit wordt aangegeven met een zegel op het ledenprofiel. Dit zegel en alle andere openbare informatie die een dienstverlener verstrekt, kunnen door andere leden worden bekeken op de profielpagina van het lid in het deel About Me (Over mij). Een dienstverlener kan er, ongeacht wanneer, voor kiezen om het verificatieprogramma van onze externe partner SaferWatch te verlaten via het gedeelte Edit profile (Profiel bewerken) in zijn uShip-account.

Als u berichten publiceert op onze Community Discussion Forums (Gemeenschappelijke discussieforums), Shipment Listing Q&A-borden (Vraag en antwoord over transportopdrachten), verzamelen we de informatie die u ons daarmee verstrekt. We bewaren die informatie indien nodig en op de manier die wettelijk is toegestaan om geschillen te beslechten, klantondersteuning te geven en problemen op te lossen. Zie het gedeelte "Gemeenschappelijke discussieforums" hieronder.

Als u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mailberichten of brieven, of als andere gebruikers of derden ons correspondentie sturen over uw activiteiten of berichten op de site, kunnen we dergelijke informatie in een specifiek bestand over u bewaren.

Van tijd tot tijd kunnen we u de kans geven deel te nemen aan wedstrijden of enquêtes op de site. Als u besluit daaraan deel te nemen, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig en daarom kunt u zelf kiezen of u deze informatie al dan niet wilt openbaar maken. De gevraagde informatie omvat normaal gesproken contactgegevens en demografische gegevens. We delen de persoonsgegevens die u ons via een wedstrijd of onderzoek verstrekt niet met derden, tenzij we u daarvan vooraf op de hoogte stellen en u de keuze geven.

Als u ervoor kiest deel te nemen aan ons Bring Your Own Rates-programma, vragen wij u om uw inloggegevens voor uw account te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. uShip verzamelt deze gegevens enkel en alleen voor het registreren van uw tarieven in het uShip Platform. Alle verstrekte individuele gegevens worden beschermd in overeenstemming dit Privacybeleid.

Logbestanden

Net als de meeste andere websites, verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan we deze op in logbestanden. Tot deze gegevens behoren internetprotocol- (IP) adressen, soort browser, internetdienstverlener (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum- en tijdstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om trends te analyseren, de website te beheren, activiteiten van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens over onze klantengroep te verzamelen.

We volgen gebruikstrends en volumestatistieken om onze site efficiënter en meer bruikbaar te maken en om delen van de site te vinden die ten behoeve van de gebruikerservaring verbeterd kunnen worden.

Op de website en in alle links naar de website uit e-mailberichten worden logbestanden gebruikt.

Traceringstechnologieën 

uShip en onze marketingpartners, evenals onze filialen, klantenservice en fraudepreventie, gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën, zowel in individuele als in samengevoegde vorm.

We gebruiken cookies om gebruikersvoorkeuren te onthouden en om te verifiëren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen.  Voor meer informatie raadpleegt u ons cookiebeleid hier. Als u niet instemt met het gebruik van cookies, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar uw gebruik van bepaalde functies en delen van onze site kan beperkt zijn.

Advertenties op basis van gedrag/heroriëntering

We gebruiken externe partners om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken, zoals cookies en soortgelijke technologieën, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites, en om op basis daarvan advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • Diensten en functionaliteiten verlenen die waarschijnlijk passen bij uw behoeften en het gebruik van de diensten waarom u gevraagd heeft, vergemakkelijken.
 • Uw ervaring alsmede de inhoud, producten en diensten die we u aanbieden daarop aanpassen
 • De nauwkeurigheid van uw naam, adres en andere informatie verifiëren
 • Rekeningen sturen voor het gebruik van onze diensten en de betreffende vergoedingen incasseren.
 • Ondersteuning bieden voor uw transacties, producten en diensten
 • U helpen geschillen te beslechten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • U informeren over online en offline aanbiedingen, producten, diensten en updates
 • Gerichte advertenties aanbieden, waaronder het gebruik van re-targetingtechnologie
 • Meten van de interesse van de consument in onze producten en diensten
 • Ontdekken van fouten, fraude en andere criminele activiteiten, ons daartegen beschermen en handhaven van onze Gebruikersovereenkomst
 • Meerdere gebruikers tegelijk bekijken om problemen te identificeren of geschillen op te lossen, en gebruikers identificeren die meerdere gebruikersnamen of aliassen gebruiken.
 • Persoonsgegevens vergelijken en doornemen op fouten en weglatingen en accuraatheid.
 • Intern onderzoek doen naar de demografische gegevens, de interesses en het gedrag van onze gebruikers om u en uw gemeenschap beter te begrijpen, te beschermen en van dienst te zijn.
 • Onze marketing- en promotionele inspanningen verbeteren, het sitegebruik te analyseren, onze inhoud en ons productaanbod te verbeteren, en de inhoud, lay-out en diensten van de site op de gebruiker af te stemmen.
 • Persoonsgegevens verzamelen namens de instanties die namens ons betalingen verwerken om zodoende bepaald beleid na te leven waaronder Know Your Customer (Ken uw klant).

Informatie delen en openbaar maken 

Het is ons beleid om geen van uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden te verkopen, te verhuren of te delen voor marketingdoeleinden. Het profiel dat u op de site hebt aangemaakt, is publiekelijk toegankelijk, tenzij anderszins aangegeven. U kunt de privacyinstellingen van uw profiel wijzigen via uw accountportal. Hieronder worden echter een aantal manieren beschreven waarop uw persoonsgegevens binnen een normaal zakelijk kader openbaar gemaakt kunnen worden om onze diensten te verstrekken.

uShip Community: Uw uShip-gebruikersnaam wordt overal op de site weergegeven en is daarom algemeen toegankelijk. Al uw activiteiten op de site kunnen worden herleid naar uw gebruikersnaam. Andere mensen kunnen uw aanbiedingen zien, evenals uw transportopdrachten, uw feedbackscore en bijbehorende opmerkingen, uw berichten op de site, enzovoorts. Daarom, als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, kunnen de mensen aan wie u uw naam bekend hebt gemaakt, uw uShip-activiteiten persoonlijk identificeren. Als u betrokken bent bij een transactie, hebben we daarvoor functies geïmplementeerd waarmee de verschillende partijen in de transactie uw e-mailadres kunnen zien en uw contactgegevens kunnen verkrijgen om de transactie te helpen voltooien. Ook kunnen we u of andere gemeenschapsleden berichten sturen over verdachte activiteiten of schendingen van het beleid op de site. Bovendien kunnen we de correspondentie die we met u hebben, waaronder e-mails gericht aan de andere partij die betrokken is bij uw transactie gebruiken bij het beslechten van een geschil. Een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens van de uShip-gemeenschap, kunt u aan ons richten via de onderstaande contactinformatie. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en u verwittigen waarom dat onmogelijk is.

Externe dienstverleners: Aanvullend op uw gebruik van de site zijn er mogelijk afzonderlijke diensten die worden aangeboden door derden, naar wie wij verwijzen als externe dienstverleners. Als u kiest om deze afzonderlijke diensten te gebruiken, informatie aan de externe dienstverleners te verstrekken en/of ze toestemming te geven om gegevens van u te verzamelen, geldt hun privacybeleid voor hun gebruik van uw gegevens. Wij maken uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, niet bekend aan externe dienstverleners, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Voor uw gemak kunnen we met uw toestemming bepaalde van uw persoonsgegevens verstrekken aan de externe dienstverlener die dergelijke diensten aanbiedt. Om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan een externe dienstverlener openbaren, kunt u die toestemming niet geven, of eenvoudigweg hun diensten niet gebruiken. Omdat we geen controle hebben over de privacypraktijken van deze externe partijen, dient u hun praktijken zelf te beoordelen voordat u besluit hun diensten te gebruiken. Externe dienstverleners zijn bijvoorbeeld McGriff, Seibels & Williams of Oregon, Inc. en Roanoke die de uShip-vrachtverzekering verzorgen en de verwerking van de claims vereenvoudigen.

Interne dienstverleners voor onze Operations: We kunnen externe partijen gebruiken die we interne dienstverleners noemen, om een of meer aspecten te faciliteren of om zaken aan uit te besteden (soms met behulp van frametechnieken), producten en diensten die we aan u leveren en waarvoor we mogelijk een deel van uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, rechtstreeks aan deze externe dienstverleners verstrekken. Gevoelige informatie die wordt verzonden naar interne dienstverleners die betrokken zijn bij betalingen of functies die daarvoor ontwikkeld zijn, zal versleuteld worden. Deze interne dienstverleners zijn onderworpen aan geheimhoudingsovereenkomsten met ons alsmede aan andere wettelijke beperkingen die verbieden dat ze informatie die we ze geven, gebruiken voor andere doeleinden dan de specifiek aan hen uitbestede werkzaamheden van uShip, tenzij u uitdrukkelijk vooraf hebt ingestemd met of ze toestemming hebt gegeven voor aanvullend gebruik. Als u rechtstreeks aanvullende informatie verstrekt aan een interne dienstverlener, is hun gebruik van uw persoonsgegevens onderworpen aan hun toepasselijke privacybeleid. Interne dienstverleners zijn bijvoorbeeld Stripe, dat betrokken is bij betalingsfuncties, PayPal, het bedrijf dat betrokken is bij de creditcardverwerkingsfunctie, en Grizella’s SaferWatch-tool (inclusief SaferWatch CertData, geleverd door Assure Assist) dat alle vergunningen en verzekeringsgegevens van deelnemende dienstverleners controleert.

Frames: Sommige van onze pagina's gebruiken frametechnieken om inhoud weer te geven die van en naar onze partners wordt verzonden, om op die manier het uiterlijk van onze site te behouden. Denk eraan dat u daar uw persoonsgegevens aan deze derden verstrekt en niet aan http://www.uship.com.

Gerechtelijke verzoeken: uShip verleent medewerking aan verzoeken om inlichtingen van justitie, evenals aan andere derden om de wet te handhaven, zoals: intellectuele-eigendomsrechten, fraude en andere rechten, om u en de uShip-gemeenschap te helpen beschermen tegen wetsovertreders. Daarom kunnen we (wanneer u ons daartoe machtigt) ter beantwoording van een verzoek van justitie of een andere overheidsinstantie met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende onwettige activiteit uw naam, woonplaats, staat/provincie, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersgeschiedenis, klachten over fraude en de geschiedenis van door u uitgebrachte aanbiedingen en geplaatste opdrachten, zonder bevelschrift bekend maken. Onverminderd het bovenstaande, om uw privacy te respecteren en om de gemeenschap te kunnen vrijwaren van wetsovertreders, zullen we uw persoonsgegevens niet op andere wijze aan justitie of andere overheidsinstanties bekend maken zonder bevelschrift, gerechtelijk bevel of overwegend gelijksoortige juridische procedure, behalve wanneer we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking van informatie nodig is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen of om vermoedelijke onwettige activiteiten aan te geven.

Op grond van de bestaande regelgeving kunnen we niet verzekeren dat al uw privécommunicatie en andere persoonlijke gegevens nooit openbaar gemaakt zullen worden op manieren die niet anderszins in dit Privacybeleid beschreven worden. Onverminderd het bovenstaande, kunnen we bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden gedwongen zijn persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, openbaar te maken aan de overheid of aan derden, kunnen derden op onwettige wijze transmissies of privécommunicatie onderscheppen of openen, of kunnen gebruikers uw persoonsgegevens die ze via de site hebben verkregen, verkeerd gebruiken of misbruiken. Daarom kunnen we, ondanks de industriestandaardpraktijken die we gebruiken, niet beloven, en kunt u ook niet verwachten, dat uw persoonsgegevens of privécommunicatie altijd geheel privé blijven. Zie het gedeelte "Beveiliging" hieronder.

We verzamelen uw locatiegegevens om een plaats te vinden waarnaar u mogelijk zoekt in uw regio. We delen deze informatie uitsluitend met onze cartografieleverancier en uitsluitend met het doel u deze service te kunnen bieden. U kunt zich wanneer u maar wilt afmelden voor locatiegebaseerde diensten door deze instellingen op apparaatniveau te wijzigen of ons een e-mail te sturen naar  privacy@uShip.com.

Communicatie van de site

Zo nu en dan sturen we u informatie over producten, diensten, speciale aanbiedingen en promoties, evenals een nieuwsbrief. U hebt aangegeven deze e-mailberichten te willen ontvangen toen u zich registreerde, en u kunt uw toestemming hiervoor op elk gewenst moment opzeggen door naar uw accounttabblad te gaan en de ontvangst van e-mailberichten te wijzen, of door de aanwijzingen in het e-mailbericht te volgen om uw toestemming in te trekken.

Uit respect voor uw privacy geven we u de mogelijkheid dergelijke communicatie af te wijzen wanneer we ze u die aanbieden. Als u de nieuwsbrief en promotiecommunicatie niet meer wilt ontvangen, kunt u de ontvangst ervan opzeggen door de instructies te volgen die in elke nieuwsbrief of communicatie staan of door ons een e-mail te sturen naar  privacy@uShip.com.

U wordt op de hoogte gesteld wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld door een externe partij die geen vertegenwoordiger of dienstverlener van ons is, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken om al dan niet uw gegevens met die partij te delen.

We sturen u heel zelden en alleen wanneer dit nodig is, berichten die uitsluitend met diensten te maken hebben. Als onze dienst bijvoorbeeld tijdelijk voor onderhoud wordt onderbroken, kunnen we u daarover een mail sturen. Normaal gesproken kunt u de ontvangst van deze berichten niet afwijzen; deze zijn niet promotioneel van aard. Als u deze berichten niet wilt ontvangen, kunt u uw account deactiveren.

Op basis van de persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, sturen we u een welkomstmail om uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren. We communiceren ook met u om uw vragen te beantwoorden, om diensten te verlenen waarom u hebt gevraagd en om uw account te beheren. E-mail is de voornaamste manier van communicatie tussen leden die transacties uitvoeren op de site en u moet deze informatie daarom kunnen ontvangen om uShip op de juiste manier te gebruiken.

Links naar andere sites 

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van noch worden beheerd door uShip. Weest u zich ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop dergelijke andere sites met uw privacy omgaan. We raden u aan op te letten wanneer u onze site verlaat en het privacybeleid te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die door deze website worden verzameld.

Op sommige delen van het uShip-platform zijn cartografiediensten van Google Maps geïmplementeerd, waaronder Google Maps API('s). Uw gebruik van Google Maps is onderworpen aan de servicevoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Googledat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door Google.

Gemeeschapsdiscussieforums

Als u een bulletinboard op de site gebruikt, moet u zich realiseren dat alle persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, die u hier plaatst, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en gebruikt kunnen worden om u ongewenste berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u in deze forums verstrekt. All other information pertaining to the collection and use of information can be found in the Content Policy. Een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens van de uShip-gemeenschap, kunt u aan ons richten via privacy@uShip.com. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en u verwittigen waarom dat onmogelijk is.

Aanbevelingen

We plaatsen, naast andere goedkeuringen, ook persoonlijke aanbevelingen van tevreden klanten op onze site. We kunnen uw aanbeveling publiceren onder vermelding van uw voor- en achternaam. Indien u uw aanbeveling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via  privacy@uShip.com.

Links met en functies van sociale media

 

Onze website bevat functies van sociale media, zoals de Facebook-knop 'Vind ik leuk' en widgets, zoals de knop Delen, of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Dergelijke functies kunnen informatie verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina die u bezoekt op onze site, en een cookie plaatsen om te zorgen dat de functie naar behoren werkt. De functies en widgets van sociale media worden door een externe partner of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Toegang tot persoonsgegevens

We zullen u op verzoek informeren over of we al dan niet uw persoonsgegevens namens een derde partij bewaren of verwerken. U kunt deze informatie opvragen door contact met ons op te nemen via privacy@uship.com. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Als u een geregistreerd gebruiker bent, kunt u uw gegevens op elk moment aanpassen of corrigeren. Wij verschaffen u de tools waarmee u de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft via uw Accountpagina voor leden, of door contact met ons op te nemen via uShip Member Support, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of anderszins te wijzigen. 

Als u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kunt u uw account op elk moment deactiveren door een wijziging aan te brengen op uw Accountpagina voor leden of door contact op te nemen met onze afdeling Klantondersteuning via uShip Member Support. U kunt uw privacy-instellingen ook beheren door uw voorkeuren wat betreft communicatie in te stellen in uw account.

Als u uw account deactiveert, of een verzoek daarvoor indient, houd er dan rekening mee dat zoekmachines nog altijd bepaalde informatie die openbaar is geweest kunnen weergeven, in overeenkomst met hun betreffende beleid aangaande het bewaren van gegevens. U kunt direct contact opnemen met dergelijke derde partijen teneinde uw gegevens te verwijderen.

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en onze overeenkomsten na te leven.  uw gegevens totdat alle verplichtingen aangaande naleving zijn nageleefd.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u vertrouwelijke informatie (zoals een creditcardnummer) op ons registratieformulier of onze bestelformulieren invoert, coderen we die gegevens met behulp van SSL- (secure socket layer) technologie.

Wij volgen algemeen erkende industrienormen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te beveiligen, zowel tijdens het verzenden als nadat wij deze hebben ontvangen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Daarom kunnen we geen absolute beveiliging garanderen, hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Internationale privacywetten 

Als u de site bezoekt van buiten de VS, houd er dan rekening mee dat u gegevens verstuurt naar de VS, waar onze servers staan. Die gegevens worden vervolgens binnen de VS, of vanuit de VS naar andere landen verstuurd.  Deze landen (waaronder de VS) hebben wellicht geen wetten aangaande gegevensbescherming die zo genuanceerd zijn als in uw eigen land; echter, onze manier van verzamelen, opslaan, en beschermen van uw persoonsgegevens wordt door dit privacybeleid gedefinieerd. 

EU-VS-privacyschild

uShip neemt deel aan het EU-VS-privacyschildprogramma en is gecertificeerd voor de naleving ervan. Vertrouwend op het EU-VS-privacyschildprogramma, streven wij ernaar alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk, te toetsen aan de geldende principes van het programma. Wilt u meer weten over het privacyschild, bekijkt u dan de lijst van het VS Department of Commerce's Privacy Shield.

uShip is volgens het privacyschildprogramma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die uShip ontvangt, en draagt vervolgens de gegevens over aan een externe partij die namens uShip werkt. Wij leven de principes van het privacyschild na voor alle persoonsgegevens uit de EU en het Verenigd Koninkrijk die wij overdragen, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen die bij een dergelijke overdracht horen.

Wat betreft persoonsgegevens die conform het privacyschildprogramma worden ontvangen of overgedragen, is uShip onderworpen aan de regelgevende en uitvoerende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kunnen wij persoonsgegevens openbaar maken om te reageren op gerechtelijke verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gebruik van persoonsgegevens, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de website van het privacyschild https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Zakelijke transities

In het geval uShip door een zakelijke transitieperiode gaat, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de gehele of gedeeltelijke verkoop van de uShip-activa, maken uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, waarschijnlijk deel uit van de overgedragen activa. U krijgt per e-mail bericht van een dergelijke verandering van eigendom of het beheer van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen in dit privacybeleid en op andere plaatsen die we hiervoor geschikt achten, zodat u op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we deze gebruiken, en – indien van toepassing – hoe we deze openbaar maken.

Contact opnemen

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid of uw rechten aangaande persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via  privacy@uShip.com of via het adres hieronder. 

uShip, Inc.

PO Box 969

Austin, TX 78767

Verenigde Staten

Als u zich in de EEA bevindt, en u bent van mening dat we u niet voldoende hebben kunnen helpen met uw klacht of zorg omtrent het gebruik van uw gegevens, heeft u het recht hierover uw lokale autoriteiten te raadplegen.

Voor het laatst herzien op: 23 mei 2022

Was dit nuttig

Klaar om een transport te regelen?
Begin